Chất bôi trơn dạng xịt Moly Dry 5510 Spray với công hiệu tuyệt vời lên bê mặt với tốc độ bôi trơn nhanh bằng dạng xịt sẽ có tác dụng tạo lớp chống mài mòn,.

Chất bôi trơn dạng xịt Moly Dry 5510 Spray với công hiệu tuyệt vời lên bê mặt với tốc độ bôi trơn nhanh bằng dạng xịt sẽ có tác dụng tạo lớp chống mài mòn,.