Lò xo sóng đoạn thẳng là một đoạn thép được tạo các lượn sóng liên tục, được làm bằng thép lò xo đã qua xử lý nhiệt. Lò xo sóng đoạn thẳng cũng làm việc và có đặc tính chịu tải/biến dạng giống như các loại lò xo sóng khác. Áp lực dọc trục đạt được bằng cách ép phẳng lò xo thành đoạn thép thẳng