Mỡ không xà phòng Moly High Temp Grease No.1

  • Mỡ không xà phòng sử dụng Bentone và các hợp chất vô cơ chịu nhiệt khác làm chất làm đặc.
  • Ít cứng / mềm do thay đổi nhiệt độ hoặc nhỏ giọt ở nhiệt độ cao.
  • Hiệu suất chịu tải tuyệt vời có thể đạt được bằng cách thêm molybdenum disulfide (MoS 2 ).
  • Lý tưởng cho vòng bi, bánh răng, bộ phận trượt và tương tự hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao hoặc tải nặng.