Có 3 loại:

  • HỘP :      400g × 20 Mã số: 264165
  • THÙNG : 16kg Mã số: 264175
  • THÙNG: 180kg Mã số: 264180