HIKARI Việt Nam cung cấp dịch vụ sửa chữa vệ sinh thiết bị ngành nhựa và các dịch vụ đo kiểm trục vít máy ép phun nhựa.