Nhựa tẩy nòng Ecomaru là loại nhựa tẩy đầu tiên trên thế giới sử dụng bông thủy tinh được tái chế làm nhựa tẩy cho máy ép nhựa hoặc máy đùn nhựa. Sản phẩm phân phối bởi công ty Hikari Việt Nam – HCM