Hikari -HCM là công ty chuyên về lĩnh vực khuôn mẫu chính xác, các sản phẩm do chúng tôi tạo ra được làm theo một quy trình hiện đại từ thiết kế đến chế tạo.