Thanh chốt đẩy (Ejector pin) 

Hikari Việt Nam – HCM  cung cấp nhiều loại sản phẩm Thanh chốt đẩy khác nhau dựa theo nhu cầu của khách hàng đảm bảo tính chính xác và chất lượng vượt trội

 

Thanh chốt đẩy (Ejector pin)

Vật liệu – M: SKD61 – SKH51 – SLD – ASP23 ……
Độ cứng – H: 40~45HRC ; 48-52HRC ; 55-59HRC