Loại mỡ linh hoạt nhất với khả năng chống nước và ổn định cắt tuyệt vời

  • Mỡ xà phòng lithium có khả năng chống nước tuyệt vời và ổn định cắt.
  • Chúng tạo thành lớp mỡ linh hoạt nhất với rất ít điểm yếu và hoàn toàn phù hợp với nhiều ứng dụng, bao gồm vòng bi, bánh răng và các bộ phận trượt.
  • Một loại mỡ xà phòng lithium có công thức cực áp có đặc tính chống động kinh tuyệt vời.
    => Lý tưởng như mỡ đa năng cho máy xây dựng và các ứng dụng nặng khá